Met hart voor Waddinveen?.
Vooraf aan dit schrijven, niet alles wat de gemeente in Waddinxveen doet is negatief.
Wel de standvastige onwil om oplossend te denken met de meldingen van inwoners.

Waarom ik niet meer ga stemmen voor de gemeenteraad in Waddinxveen.
Wij zijn in 1973 in Waddinxveen komen wonen.
De mensen waren gemoedelijk en het rook er gezonder dan in DenHaag.
Onze hond liet ik altijd uit op het Waddepad en was er verder geen probleem.
In het jaar 2000 zijn wij verhuisd naar achter de Dorpstraat, een prachtig huis.
Met de hond liep ik dan ook 2x per dag een nieuwe route rond de Petteplas.
Rond de Petteplas is een wandelpad, duidelijk gemarkeerd met borden.
Als je daar dan loopt en er zijn fietsers die je opzij bellen haal je eerst je schouders op.
Maar als dat vele malen gebeurt vraag je de gemeente om daar iets aan te doen.
Er werd een dijkje aangelegd en dacht, mooi daar kan een nieuw wandelpad komen.
Echter de gemeenteraadsleden zelf kwamen al fietsend kijken naar het voltooide werk.
Tot op heden is de melding niet opgelost, vechten voor een veilig Waddinxveen werkt niet.
Inwoners worden niet serieus genomen, een excuus aan een slachtoffer lijkt goedkoper.

Zo zag ik bij de laatste gemeenteraad verkiezing (2022) een bord met daarop een tekst.
“De PCW voor veilige rotondes”, maar voor veilige rotondes hebben zij nooit willen zorgen.
Na melding vonden zij dat “schijnveiligheid”, die reclame is pronken met andermans veren.
Wij hebben veilige rotondes geregeld via de schadeverzekering in 2015 en de overheid.
Inmiddels loop ik nu maar weer een andere route om alle ergernis te voorkomen.
Wij zijn ontzettend moe van het beleid van de gemeente Waddinxveen.
Doorverwijzen, uitstellen en vooruitschuiven en zeker voor voetgangers.
Een helder antwoord of oplossing blijft uit, iets melden is daarmee niet zinvol gebleken.

Sinds 2016 geef ik aan dat het wild parkeren in de Dorpstraat de doorloop belemmert.
Dit betreft de parkeerplaatsen bij de kastanjeboom tussen Veenkade en de Onderweg.
25-01-2016, MOR 16-02792.
Antwoord van de gemeente, “wordt doorgegeven naar de BOA”.
01-04-2018 00000000bb24.
De gemeente heeft de nieuwe bestrating, na deze melding voor de helft gecorrigeerd.
De doorloop wordt nu nog beperkt met een maximale trottoir breedte van 60cm.
Heb invaliden en kinderwagens zien worstelen om er voorbij te komen of gaan de weg op.
Volgens het BAT (Bouw Advies Toegankelijkheid) mag de minimale breedte 90cm zijn.
01-05-2019, 125556 via Fixi.
Antwoord van de gemeente, “zal in de gaten gehouden worden”.
24-06-2021, 210624-PS180031625 aangifte van de onveilige situatie bij de politie.
Antwoord van de politie, “voor structureel fout parkeren is het gemeente parkeerbeheer”.
Had ik kunnen weten, zij hebben het druk en ook veel belangrijker prioriteiten.
Wegkijken maar, als een politieauto dwars staat en zij in t’ Ouwe Dorp iets te eten halen.
26-04-2022, de vraag voorgelegd aan Weerbaar Waddinxveen. (WeWa)
Zij hebben de vraag weer doorgegeven aan de gemeente en de kring is weer rond.
Geluiden dat er in 2023 iets gedaan gaat worden geeft mij geen vertrouwen meer.

Wel vreemd die BOA, vroeg laatst toen ik hem eindelijk eens zag “bent u de BOA?”.
Nee zei hij heel afstandelijk, ik ben Bijzonder Opsporing Ambtenaar.
Oh mooi en wees hem op een aanwezige blokkeer situatie in de Dorpstraat.
Dacht toen ik er weer omheen moest lopen, bijzonder is hij zeker want hij doet helemaal niets.
Het is een gemeente vertegenwoordiger, hoog van de toren en om de 4 jaar even afdalen.
Na zoveel jaren vechten en teleurstelling begrijp ik ook waarom de opkomst rond de 50% is.
Denk dat er na dit verhaal wel begrip zal zijn om maar niet meer te gaan stemmen.
Als je niet stemt hoef je ook niet te participeren in een gemeente zonder oren.


11-11-2022 15.10, wandel met de hond en moest weer eens oversteken.
Die blokkeerauto (ditmaal de vw) staat er al vier dagen, een BOA? die slaapt.
Ben bijna aan de overkant, zwik mijn enkel op zo’n stom grijs randje en val hard onderuit.
Bloedneus, snijwond in mijn hand en een beschadigde bril.
Vier hechtingen in de wond en een week niet werken, gemeente aansprakelijk?.
Nee daarvoor zijn zij ook niet thuis, ga het niet eens proberen is zonde van de tijd.
Ik heb er nu wel genoeg van en besluit dit op mijn website te zetten, misschien dat het helpt.


PC van A-Z is gevestigd in Waddinxveen